CÔNG TY CHỐNG THẤM TẠI TPHCM - SỬA CHỮA NHÀ- ĐIỆN NƯỚC

Địa chỉ: 23/5c Đường 26, Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Số điện thoại: 0913 744 967 - 0973 982 818

Email: nguyennhatchien@gmail.com

Hotline: 0938 773 667

Cơ sở 2

Cơ sở 2: 23/5c. đường 26, phước long A, quận 9, TPHCM